Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn per 2 september 2019 aangepast. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Eind 2018 zijn de eerste Air Miles komen te vervallen. De Air Miles die voor november 2013 door jou zijn gespaard, zijn in november 2018 komen te vervallen. Vanaf nu zijn alle door jou gespaarde Air Miles 5 jaar geldig.
  • Naast de mogelijkheid tot sparen met een fysieke kaart, hebben we ook de mogelijkheid tot sparen met een digitale kaart. Deze kun je gratis aanvragen via www.airmiles.nl
  • Het beëindigen van je deelname aan het Air Miles spaarprogramma is vanaf nu enkel nog mogelijk via jouw Mijn Air Miles account op de website of in de App.
  • Na aankoop van een voucher op de website van Air Miles heb je 14 dagen de tijd om de aankoop ervan te herroepen, behoudens de uitzonderingen die op dit recht van toepassing zijn.

De algemene voorwaarden zijn hier in PDF te downloaden.

Inleiding

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het Air Miles spaarprogramma van de besloten vennootschap Loyalty Management Netherlands B.V. gevestigd te (2132 JH) Hoofddorp aan de Polarisavenue 81, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34089332 (hierna: Air Miles).

Met het Air Miles spaarprogramma kun je Air Miles sparen voor het verkrijgen van bepaalde producten en/of diensten. Dit doe je met je digitale of fysieke Air Miles kaart. Door het gebruik van deze kaart verklaar je kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ga je akkoord met de toepassing ervan op de overeenkomst inzake het Air Miles spaarprogramma tussen jou en Air Miles. Air Miles raadt jou aan om deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen voor je begint met sparen.

Lees deze voorwaarden geregeld na op airmiles.nl in verband met eventuele wijzigingen. Substantiële wijzigingen van deze algemene voorwaarden zullen op airmiles.nl worden gepubliceerd. Ook via andere kanalen zal Air Miles zich ervoor inspannen om jou van wijzigingen op de hoogte te stellen.

Algemeen - Air Miles spaarprogramma

Als deelnemer aan het Air Miles spaarprogramma kun je o.a. op vertoon van jouw digitale of fysieke Air Miles kaart sparen bij de aan het Air Miles spaarprogramma deelnemende partners. Deze partners bepalen zelf hoeveel en onder welke voorwaarden je Air Miles kunt sparen bij de aankoop van bepaalde producten en/of diensten. Air Miles worden in ieder geval niet verstrekt bij aankoop van cadeau-/waardebonnen of koop-/spaarzegels, artikelen waar wettelijk geen korting op gegeven mag worden en bij producten die (volledig) met Air Miles verkregen zijn.

Eventuele geschillen hierover dien je met de betreffende deelnemende partner te overleggen. De Air Miles drukken het aantal Air Miles uit dat nodig is voor het verkrijgen van producten en/of diensten. De door jou gespaarde Air Miles kun je inwisselen bij de deelnemende partners voor producten en/of diensten tegen het daarbij aangegeven aantal Air Miles en - indien van toepassing - met een bijbetaling.

Aanschaf

Ten tijde van je aanmelding voor deelname aan het spaarprogramma op de website van Air Miles - airmiles.nl - heb je de mogelijkheid om te kiezen voor het aanvragen van een digitale of fysieke Air Miles kaart. De digitale Air Miles kaart is gratis en is te gebruiken via de Air Miles app. De fysieke Air Miles kaart kost € 2,50 en zit in een deelname-envelop die we naar het door jou opgegeven huisadres toesturen. Je kunt ook een deelname envelop met een fysieke Air Miles kaart aanschaffen bij de deelnemende spaarpartners.

Inschrijving

Iedere particulier met een correspondentieadres in de Benelux of Duitsland kan zich inschrijven op airmiles.nl. Air Miles opent vervolgens op jouw naam een Air Miles saldo, waarop gespaarde en ingewisselde Air Miles worden bij- en afgeschreven.

Air Miles kaart

Zowel de digitale als de fysieke Air Miles kaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is mogelijk om met meerdere personen samen te sparen voor een gezamenlijk saldo. Je kunt dit doen door je Air Miles kaart aan elkaar te koppelen op airmiles.nl. Alle rechten met betrekking tot de Air Miles kaart zijn eigendom van Air Miles.

Sparen & Inwisselen

Naast het sparen van Air Miles kun je met jouw Air Miles kaart de door jou gespaarde Air Miles inwisselen voor bepaalde producten en/of diensten bij de deelnemende spaar- en inwisselpartners.

Dit betekent dat je met jouw Air Miles kaart direct over de door jou gespaarde Air Miles beschikt. De Air Miles kaart heeft dus een waarde. Bij het inwisselen van Air Miles kunnen daarom extra gegevens van de kaarthouder worden gevraagd. Bij het doen van aankopen via het internet worden jouw inloggegevens gevraagd.

Indien de verstrekte identificatiegegevens niet overeenkomen met de gegevens zoals in ons bestand zijn opgenomen wordt de transactie geweigerd. Ook kan de fysieke Air Miles kaart worden ingenomen en kan de digitale Air Miles kaart worden geblokkeerd bij vermoeden van misbruik.

Daarnaast behouden de partners en aanbieders zich het recht voor om naar een identificatiebewijs te vragen of een telefonische autorisatie bij Air Miles aan te vragen. Air Miles, de spaar- en inwisselpartners behouden zich het recht voor om een transactie te weigeren. Aan het hierboven gestelde kunnen geen rechten worden ontleend.

Verlies & diefstal

In geval van verlies of diefstal van jouw fysieke Air Miles kaart adviseren wij je onmiddellijk jouw Air Miles kaart te blokkeren. Dit kan via airmiles.nl of telefonisch (085-0022209, lokaal tarief) via de Air Miles klantenservice. Zodra jouw Air Miles kaart is geblokkeerd, kun je deze niet meer gebruiken om in te wisselen en dien je een nieuwe Air Miles kaart aan te schaffen. Bij vermoeden van misbruik van jouw digitale Air Miles kaart, kun je deze laten blokkeren door in te loggen in jouw Mijn Air Miles account op airmiles.nl of door telefonisch contact op te nemen met de Air Miles klantenservice.

Bij verlies, diefstal of misbruik ben je als spaarder tot het moment van blokkering verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van jouw fysieke of digitale Air Miles kaart. Na blokkering is Air Miles hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk. Als je jouw Air Miles kaart blokkeert, geldt dit ook voor de Air Miles kaarten met hetzelfde nummer behorend bij jouw Air Miles saldo.

Je dient dus al deze Air Miles kaarten te vernietigen en een nieuwe Air Miles kaart aan te schaffen. Eventuele medespaarders kunnen zelf een deelname-envelop aanschaffen en gebruik maken van de optie ‘Koppelen’ op airmiles.nl.

Air Miles saldo

Voor jouw actuele spaar- en inwisseloverzicht kun je terecht op airmiles.nl in je Mijn Air Miles account. Indien je van mening bent dat het Air Miles overzicht onjuistheden bevat, kun je contact opnemen met de betreffende deelnemende spaar- of inwisselpartner. Raadpleeg de site van de deelnemende partner voor de contactgegevens

Air Miles sparen en afronding

De door jou gespaarde Air Miles worden vastgesteld op basis van de door jou volledig bestede bedragen/hoeveelheden per periode. Het aantal toe te kennen Air Miles wordt naar beneden afgerond naar hele eenheden. Deze bedragen/hoeveelheden en de periode zijn afzonderlijk vastgesteld door de deelnemende partners.

Air Miles en goede doelen sparen of doneren

Air Miles stelt jou in de gelegenheid om Air Miles te doneren aan door Air Miles geselecteerde goede doelen. Indien je doneert, kun je via airmiles.nl een door jou te bepalen aantal Air Miles toekennen aan één of meerdere van de geselecteerde goede doelen. Op airmiles.nl of via Air Miles klantenservice (085-0022209, lokaal tarief) kun je informatie opvragen aan welke goede doelen je kunt doneren.

Het inwisselen van Air Miles

Je hebt recht de op jouw Air Miles saldo bijgeschreven Air Miles in te wisselen voor producten en/of diensten die Air Miles of de deelnemende partners op dat moment aanbieden. De op jouw Air Miles saldo bijgeschreven Air Miles kunnen alleen door jou als Air Miles kaarthouder worden ingewisseld. Hiervoor dien je je handtekening op jouw Air Miles kaart te zetten en over jouw eigen identificatiegegevens te beschikken.

Wanneer medespaarders ook Air Miles willen inwisselen, dienen zij te beschikken over een Air Miles kaart gekoppeld aan het gezamenlijke saldo en hun identificatiegegevens zoals deze bij Air Miles bekend zijn. Het is niet toegestaan Air Miles te verkopen of te ruilen. De Air Miles kunnen niet worden ingewisseld tegen contant geld. Je kunt Air Miles van jouw saldo overschrijven naar de Air Miles kaart van andere personen op airmiles.nl.

Door middel van diverse communicatiekanalen houdt Air Miles je op de hoogte van de producten en/of diensten die je, afhankelijk van de beschikbaarheid, kunt verkrijgen. Daar kun je ook lezen hoeveel Air Miles je nodig hebt en welke voorwaarden daarbij van toepassing zijn. Indien je voor een bepaald product en/of dienst niet voldoende Air Miles hebt, is het bestellen van het door jou gewenste niet mogelijk.

Op het online inwisselen van Air Miles bij partners zijn naast deze algemene voorwaarden van Air Miles, de algemene voorwaarden van de betreffende inwisselpartner van de producten en/of diensten van toepassing. Het specifieke aanbod staat altijd beschreven bij de voucher zelf. Lees dit altijd goed door voordat je de bestelling plaatst.

Bij bepaalde door Air Miles aangewezen inwisselpartners kunnen Air Miles ter plaatse worden ingewisseld voor bepaalde producten en/of diensten. Daarbij zijn ook de algemene voorwaarden van de desbetreffende aanbieder van toepassing. Een medewerker van de partner of aanbieder zal je vragen om je identificatiegegevens te verstrekken, bijvoorbeeld postcode/huisnummer of geboortedatum.

Het herroepingsrecht

Wanneer je op de website van Air Miles een e-ticket of e-voucher koopt, heb je het recht om de koop van de e-ticket/e-voucher binnen 14 dagen te herroepen. Dit houdt in dat je binnen deze periode nog mag afzien van de aankoop van de e-ticket/e-voucher en deze dus kosteloos kunt annuleren.

Je hebt geen herroepingsrecht in de volgende gevallen:

  1. Je hebt het e-ticket/de e-voucher al ingewisseld op het moment dat je wilt herroepen. LMN komt de overeenkomst in dat geval binnen 14 dagen na. Je vraagt uitdrukkelijk aan LMN om de dienst beschikbaar te stellen en daarmee verklaar je afstand te doen van jouw herroepingsrecht.
  2. Je hebt een reservering gemaakt voor een bepaalde datum of periode voor een accommodatie of andere vrijetijdsbesteding waardoor de aanbieder rekening moet houden met de beschikbaarheid op die bepaalde datum of periode.
  3. Je hebt Air Miles gedoneerd aan een goed doel. Het herroepingsrecht geldt enkel bij het kopen van een product of dienst, niet bij het doen van het gift.

Voor het herroepen van de aankoop van het e-ticket/de e-voucher, kun je contact opnemen met de klantenservice van Air Miles via airmiles.nl of telefonisch (085-0022209, lokaal tarief). Voordat we jouw Air Miles (en eventuele bijbetaling) terugstorten op jouw kaart, controleren we eerst of het e-ticket/de e-voucher inderdaad nog niet is ingewisseld. Bij annuleren na 14 dagen vervallen de Air Miles en zal geen restitutie plaatsvinden.

Geldigheidsduur e-ticket/e-voucher

De e-tickets/e-vouchers zijn voor een bepaalde periode geldig. Deze periode is duidelijk bij het aanbod aangegeven voordat je het e-ticket/de e-voucher koopt. Na het verlopen van deze periode kan het e-ticket/de e-voucher niet meer ingewisseld worden. Je krijgt op dat moment geen Air Miles terug.

Aansprakelijkheid

Air Miles, de deelnemende spaar- en inwisselpartners aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd gebruik van jouw Air Miles kaart, frauduleus inwisselen van Air Miles of voor de gevolgen van een vertraging bij het bestellen van Air Miles kaarten, anders dan bepaald onder het hoofdstuk 'AIR MILES KAART'. Ook indien je spaart voor een goed doel kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Indien je vermoedt, dan wel redelijkerwijs hebt kunnen vermoeden, dat er een foutieve bij- of afschrijving van Air Miles heeft plaatsgevonden, dan ben je verplicht dit te melden aan de desbetreffende deelnemende partner. Wanneer je de onterecht verkregen Air Miles inwisselt, bent je verplicht om aan Air Miles een schadevergoeding te betalen ter hoogte van de waarde van de aangeschafte producten, diensten, reizen, uitstapjes of geschenken.

Wijzigingen

Air Miles behoudt zich het recht voor om, in voorkomende gevallen, bepaalde producten en/of diensten als inwisselaanbod in te trekken, te wijzigen of daaraan nieuwe toe te voegen. Wij zullen je hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte houden. Tevens behouden wij ons het recht om het benodigde aantal Air Miles (en indien van toepassing het bedrag van bijbetaling), dat voor een product en/of dienst ingewisseld moet worden, te wijzigen.

Beëindiging deelname

Je bent te allen tijde gerechtigd om jouw deelname aan het Air Miles spaarprogramma te beëindigen. Dit kun je doen in jouw Mijn Air Miles account op airmiles.nl of in de Air Miles app. Indien je in het bezit bent van één of meer fysieke Air Miles kaarten, kun je deze op milieuvriendelijke wijze vernietigen. Na beëindiging van je deelname is het niet meer mogelijk om Air Miles op jouw saldo c.q. op het saldo van het eventueel door jou gekozen goede doel bij- of af te schrijven en vervallen alle Air Miles van jouw Air Miles kaart.

Air Miles is gerechtigd, onder voorbehoud van al onze overige rechten, jouw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of jouw Air Miles saldo en de daarop bijgeschreven Air Miles te annuleren in geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, op het moment dat je in strijd handelt met deze voorwaarden, misbruik maakt van de rechten die je hebt als deelnemer aan het Air Miles spaarprogramma, of als je op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan Air Miles, de deelnemende spaar- of inwisselpartner.

Geldigheidsduur Air Miles

Gespaarde Air Miles hebben een geldigheidsduur van 5 jaar. Je wisselt altijd automatisch de Air Miles in die het eerst vervallen. De vervaldatum van de door jou gespaarde Air Miles, kun je zien in jouw transactieoverzicht in je Mijn Air Miles account op airmiles.nl.

Correspondentie/adreswijziging

Correspondentie met betrekking tot het Air Miles spaarprogramma zal worden toegezonden naar het bij ons laatst geregistreerde post- of e-mailadres. In geval van een adreswijziging kun je dit aanpassen in je Mijn Air Miles account op airmiles.nl of het via PostNL verhuisbericht door te geven onder vermelding van jouw oude- en nieuwe adresgegevens en jouw Air Miles kaartnummer.

Persoonlijke gegevens

Jouw persoonsgegevens (onder andere: naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) zijn opgenomen in ons bestand. Gegevens van jouw aankopen bij bepaalde aangesloten deelnemende partners zijn, in het kader van het sparen van Air Miles, tevens opgenomen in de bestanden van die bedrijven. Jouw gegevens zullen vertrouwelijk en conform de wet behandeld worden.

Het doen van persoonlijke aanbiedingen vormt een essentieel onderdeel van het Air Miles spaarprogramma. Op die manier kan jij optimaal gebruik maken van jouw gespaarde Air Miles. Om dit mogelijk te maken wordt jouw data tussen ons en onze partners uitgewisseld.

Voor het uitgebreide privacy statement verwijzen wij je naar ons Privacy- en cookiebeleid. Daarin staat omschreven welke persoonsgegevens in het kader van het Air Miles spaarprogramma worden verwerkt, voor welke doeleinden Air Miles en deelnemende partners met jouw persoonsgegevens verwerken en hoe je je tegen bepaalde verwerkingen kunt verzetten.

Klachten

Ondanks alle zorgvuldigheid die wij besteden aan onze service en het Air Miles spaarprogramma kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Je kunt je klacht via de diverse contactkanalen indienen bij onze Klantenservice (telefonisch op 085 – 0022209, via het Contactformulier, Facebook, Twitter of door te chatten met één van onze medewerkers. Dien je je klacht in via het contactformulier? Dan doen wij onze uiterste best om binnen twee werkdagen te reageren op je klacht.

Als je het niet eens bent met onze oplossing of als wij er samen niet uit komen, kun je jouw klacht voorleggen via het Europese ODR Platform.

Slotbepalingen

Air Miles is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal zich inspannen om je van de wijzigingen op de hoogte te brengen. De nieuwe voorwaarden worden in ieder geval op airmiles.nl gepubliceerd. Na wijziging van de algemene voorwaarden gelden alleen de gewijzigde voorwaarden en komen de oude voorwaarden te vervallen.

Indien je het niet eens bent met de wijzigingen, kun je jouw deelname aan het Air Miles spaarprogramma beëindigen. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Op algemene voorwaarden en het Air Miles spaarprogramma is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.