Privacy Waarborg

Privacy Waarborg

Air Miles heeft in augustus 2018 het Privacy Waarborg ontvangen en heeft beveiligingslabel Goud voor de security-check. Dit keurmerk is een initiatief van de DDMA, de branchevereniging voor organisaties die aan dialoogmarketing doen.

Waarom een Privacy Waarborg?

Het Privacy Waarborg geeft je de zekerheid dat Air Miles de privacywetgeving en zelfregulering serieus neemt, en voldoet aan de extra strenge regels van het Privacy Waarborg met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden. Deze regels, die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen voor het gebruik van persoonsgegevens, zijn vastgelegd in het Privacy Waarborg en het handhavingreglement. Je vindt ze op privacywaarborg.nl.

Wat houdt het Privacy Waarborg in?

Het Privacy Waarborg mag uitsluitend gevoerd worden door organisaties die zijn aangesloten bij de branchevereniging DDMA. Deze worden jaarlijks gecontroleerd op naleving van privacywetgeving en zelfregulering. Als zij deze jaarlijkse controle op hun verwerking van persoonsgegevens hebben doorstaan, mogen zij het Privacy Waarborg voeren. Dit geeft consumenten de zekerheid dat de organisaties voldoen aan de geldende privacyregels. 

Welk voordeel heeft het voor jou?

Het Privacy Waarborg laat zien dat organisaties privacywetgeving en zelfregulering serieus nemen.

Daarnaast kun je gebruik maken van:

  • een online klachtenloket via privacywaarborg.nl waar je gemakkelijk een klacht kunt indienen;
  • gratis toegang tot een onafhankelijke handhaver die oordeelt over en toeziet op de bescherming van persoonsgegevens binnen een organisatie;
  • een online vraagbaak waar je terecht kunt met alle vragen over het verwerken van persoonsgegevens voor marketing;
  • informatie over rechten van consumenten met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens voor marketing.

DDMA Privacy Autoriteit