Wat vind jij?

Privacy- en cookiebeleid

Air Miles en je privacy

Het Air Miles spaarprogramma is bedoeld om klantentrouw te bevorderen. Jij als spaarder, en de bedrijven waar je Air Miles kunt sparen en/of inwisselen (hierna “deelnemende bedrijven” of “deelnemend bedrijf”) hebben hier voordeel van. De deelnemende bedrijven kunnen je via de Air Miles organisatie, op basis van je bestedingen bij de deelnemende bedrijven of andere door jou verstrekte gegevens, gepersonaliseerde Air Miles aanbiedingen doen. De deelnemende bedrijven verstrekken daartoe gegevens over jouw bestedingen bij hen aan Air Miles. Om de Air Miles aanbiedingen en de aanbiedingen van de deelnemende bedrijven zo goed mogelijk op je interesses af te stemmen, worden ook de gegevens van het spaarprogramma benut. Bij dit alles is jouw privacy van groot belang voor Air Miles en de deelnemende bedrijven. Je kunt zelf aangeven of je aanbiedingen wilt ontvangen. Dit kan tijdens het registreren op airmiles.nl of op een later tijdstip onder “mijn contactgegevens” door het hokje aan te kruisen waarachter staat dat je aanbiedingen wilt ontvangen. Indien je niet beschikt over een internettoegang kun je ook contact opnemen met onze klantenservice via telefoonnummer 085-0022209 (lokaal tarief). De klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Air Miles is aangesloten bij het DDMA Privacy Waarborg. Dit keurmerk ziet toe op het zorgvuldig gebruik van je contactgegevens door aangesloten bedrijven in het toesturen van reclame. Bijvoorbeeld via e-mail, post, social media en de telefoon. Air Miles toont hiermee extra aan op een correcte manier om te gaan met jouw contactgegevens.

Air Miles en gegevensbeveiliging

Het Air Miles spaarprogramma draagt zorg voor goede beveiliging van je persoonsgegevens. Om misbruik van jouw gegevens te voorkomen verzoeken wij je nooit je gebruikersnaam en wachtwoord aan derden te geven, behalve wanneer je inlogt op airmiles.nl of websites van Air Miles partners waar je je Air Miles kunt inwisselen voor uitstapjes of geschenken. Het komt voor dat spaarders door hackers per e-mail benaderd worden om Air Miles gegevens te wijzigen, waarbij het verzoek wordt gedaan persoonlijke gegevens (zoals gebruikersnaam en wachtwoord) per e-mail door te geven. Dit kan leiden tot misbruik van jouw persoonsgegevens. Let er op dat je bij het ingeven van je persoonlijke gegevens of in geval van betalingen altijd inlogt op een website waarbij in de browserbalk https://www... wordt getoond. Dit duidt op een beveiligde internetomgeving.

Inschrijving

Air Miles sparen begint bij de aanschaf van een Air Miles kaart op airmiles.nl of middels het kopen van een deelname-envelop in één van de winkels van de deelnemende bedrijven. Bij aanschaf van een Air Miles kaart op airmiles.nl schrijft je je direct online in. Heb je een deelname-envelop gekocht in de winkel dan zit er, naast een Air Miles kaart, een brief in waarin je wordt gevraagd je in te schrijven op airmiles.nl. Heb je geen internettoegang? Neem dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 085-0022209 (lokaal tarief). De klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Deze ingevulde gegevens zijn nodig bij de inschrijving:

  • om controles uit te kunnen voeren als je als spaarder je Air Miles wilt inwisselen
  • om je te informeren over spaar- en inwisselacties

Je gegevens

Al je gegevens worden geregistreerd in het Air Miles gegevensbestand waartoe alleen de Air Miles organisatie toegang heeft en waarvan zij eigenaar is. Het doel van deze registratie is om je te laten deelnemen aan het spaarprogramma en – indien je dit actief hebt aangegeven - om je speciale Air Miles gerelateerde aanbiedingen toe te sturen van deelnemende bedrijven. De registratie en het beheer van jouw gegevens vinden plaats in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Het Air Miles gegevensbestand is dan ook aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag (registratienummer: 1017495). Wij maken gebruik van Google Customer Match en Facebook Customer Audiences, zodat wij je ook via Google en Facebook Air Miles gerelateerde aanbiedingen van deelnemende bedrijven kunnen doen. Aan Google en Facebook verstrekken wij enkel een versleutelde versie van het door jou geregistreerde e-mailadres. De deelnemende bedrijven beschikken slechts over de kaartnummers en gegevens over jouw bestedingen bij hen. De deelnemende bedrijven hebben geen inzage in de naam- en adresgegevens (persoonsgegevens) van de kaarthouder uit het Air Miles bestand. Zij kunnen je dus niet rechtstreeks benaderen met aanbiedingen die gebaseerd zijn op het Air Miles gegevensbestand. Slechts voor een afgebakend aantal, hieronder genoemde gevallen kunnen je naam en adresgegevens door de Air Miles organisatie worden doorgegeven aan derden:
 

  • In het geval dat een deelnemend bedrijf waar je je Air Miles kunt inwisselen je gegevens nodig heeft om een door jou besteld product en/of dienst te kunnen leveren en/of bevestigen. Deze gegevens zullen uiterlijk na 14 dagen na levering worden vernietigd door de derde partij.
  • In het geval van het versturen van de Air Miles aanbiedingen kunnen je gegevens worden doorgegeven aan het verzendhuis. Deze gegevens zullen uiterlijk na 14 dagen worden vernietigd door de derde partij.
  • Op grond van de wet is Air Miles verplicht om op verzoek aan overheidsinstanties (bijv. Justitie) gegevens te verstrekken in het kader van het opsporen van strafrechtelijke feiten. Air Miles dient te voldoen aan deze wettelijke plicht en hanteert hierbij interne richtlijnen die door Air Miles zijn opgesteld. Ook hierbij is het uitgangspunt dat Air Miles, ondanks deze wettelijke verplichting, jouw privacy en gegevens zoveel mogelijk zal blijven waarborgen.

 
In alle gevallen geldt dat deze gegevens niet permanent worden verstrekt en na gebruik zullen worden vernietigd door de derde partij. Tevens mogen deze partijen op hun beurt deze gegevens niet verkopen of verhuren aan derden.

Samen Sparen

De Samen Sparen actie welke je als initiatiefnemer aanmeldt wordt in samenwerking met één of meerdere van onze partners georganiseerd. Bij aanmeldingen vragen wij je een aantal gegevens (NAW, e-mailadres en spaardoel) in te vullen, zodat wij (de betreffende Samen Sparen partner en wijzelf) de actie kunnen organiseren. Wij zullen je gegevens enkel voor de betreffende actie gebruiken, en vragen je bovendien toestemming voor het verwerken van jouw foto in het drukwerk dat wordt gebruikt ter promotie van de Samen Sparen actie.

Controle bij versturen aanbiedingen

Voordat de Air Miles aanbiedingen (per post of via e-mail) bij je terechtkomen, wordt er een vaste procedure gevolgd. Als een deelnemend bedrijf een groep spaarders persoonlijk wil benaderen met een Air Miles aanbieding, wordt er eerst een verzoek ingediend bij de Air Miles organisatie. Deze controleert dan of de aanbieding voldoet aan een aantal voorwaarden. De Air Miles organisatie en de deelnemende bedrijven hebben huisregels ter bewaking van de kwaliteit van de aanbiedingen en ter bescherming van jouw privacy. Hierin staat onder meer dat Air Miles spaarders niet teveel post of e-mail mogen ontvangen en dat de aanbiedingen daadwerkelijk een voordeel moeten inhouden. Pas als aan deze huisregels is voldaan en de aanbieding niet in strijd is met de geldende privacywetgeving, verbindt de Air Miles organisatie de, door het deelnemende bedrijf opgegeven, kaartnummers en gegevens over bestedingen bij de deelnemende bedrijven aan de naam- en adresgegevens (of eventueel e-mailadres) van de spaarders in kwestie. Daarna geeft de Air Miles organisatie de naam- en adresgegevens van de spaarders voor eenmalig gebruik aan een verzendhuis door of - ingeval van een aanbieding via e-mail of internet - doet Air Miles de verzending of plaatsing van de aanbieding zelf. Aan de deelnemende bedrijven zelf verstrekt de Air Miles organisatie geen namen en adressen van Air Miles spaarders, met uitzondering van de specifiek beschreven gevallen in het artikel “Jouw gegevens”.

Air Miles als afzender

De Air Miles organisatie stelt alleen bedrijven die deelnemen aan het Air Miles spaarprogramma in de gelegenheid om Air Miles aanbiedingen te doen aan Air Miles spaarders op basis van het Air Miles adressenbestand. Zoals bij het vorige artikel beschreven verloopt dit volgens een vaste procedure en na goedkeuring van de Air Miles organisatie. De envelop en het e-mailbericht met de Air Miles aanbiedingen wordt altijd voorzien van het Air Miles beeldmerk. Daarnaast zal de uiting mede-ondertekend zijn door Air Miles en het retouradres is het adres van Air Miles. Hieraan kun je zien dat de communicatie van Air Miles afkomstig is en gebaseerd is op de gegevens uit het Air Miles gegevensbestand. Air Miles mailings van deelnemende bedrijven bevatten een of meer Extra Air Miles of inwisselaanbiedingen of andere Air Miles gerelateerde voordelen.

Keuze ontvangen van aanbiedingen

Als je bezwaar hebt tegen het ontvangen van Air Miles aanbiedingen van de deelnemende bedrijven of tegen het verrijken door Air Miles van je gegevens met gegevens over je bestedingen die Air Miles van de deelnemende bedrijven ontvangt, dan kun je dit kenbaar maken bij Air Miles. Dit heet het recht op verzet. Je gegevens worden dan niet gebruikt voor het samenstellen van gepersonaliseerde aanbiedingen van Air Miles met aanbiedingen van deelnemende bedrijven. Dit betekent ook dat als je aangeeft dat je van één of een paar deelnemende bedrijven geen Air Miles aanbiedingen wenst te ontvangen, je geen Air Miles aanbiedingen met aanbiedingen van alle deelnemende bedrijven ontvangt. Je ontvangt dan geen aanbiedingen, nieuwsbrieven en/of coupons. Je kunt aangeven wel of geen Air Miles aanbiedingen met aanbiedingen van deelnemende bedrijven te willen ontvangen via de aankruisfunctie op internet of door contact op te nemen met onze klantenservice via telefoonnummer 085-0022209 (lokaal tarief). De klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Cookies

Air Miles maakt op haar website gebruik van cookies. Ook via functionaliteiten van derde partijen die op de websites beschikbaar zijn, worden soms cookies gebruikt. Graag leggen wij je uit:
 


Wat zijn cookies?
Cookies zijn eenvoudige bestandjes die met pagina’s van onze website worden meegestuurd en door jouw browser (het programma waarmee je toegang hebt tot onze website) worden opgeslagen op het door jou gebruikte apparaat (computer, smartphone of tablet bijvoorbeeld). Ook door middel van andere, soortgelijke, technologieën kunnen gegevens worden geplaatst of worden uitgelezen van het door jou gebruikte apparaat. Gemakshalve noemen wij deze technologieën ook cookies. De in de cookie opgeslagen informatie wordt verstuurd naar onze servers of die van de betreffende derde partijen (zie hieronder), waardoor gegevens uitgewisseld kunnen worden.

Welke cookies?
Op de website worden via meerdere functionaliteiten cookies gebruikt:
i.  Statistiek cookies.
ii. Noodzakelijke cookies: cookies die door Air Miles zelf of door derden worden geplaatst die nodig zijn voor het mogelijk maken van communicatie via de
    website of om een door jou gevraagde dienst te kunnen leveren.
iii. Youtube-nocookie cookie.

Waarom gebruiken wij cookies?
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Bijvoorbeeld wanneer je inlogt op de website. Air Miles en/of de door haar ingeschakelde derde verzamelt via deze website geen persoonlijke informatie anders dan jouw IP-adres en de informatie die je ons zelf gegeven hebt. Op de persoonsgegevens die Air Miles verwerkt, is dit privacybeleid van Air Miles van toepassing.

Waarom gebruiken wij cookies van derden?
Air Miles gebruikt cookies van Google om statistieken te verkrijgen over het gebruik van de website. Wij kunnen daardoor te weten komen waar je in geïnteresseerd bent, en kunnen ons aanbod daarop afstemmen. Bij Google zijn de benodigde instellingen gedaan om de data te anonimiseren.  Voor de instellingen van Google Analytics volgen we de Autoriteit Persoonsgegevens handleiding privacyvriendelijke instellingen. Ook deze informatie gebruiken wij om de processen en ons aanbod te verbeteren.
 

Youtube-nocookie
Youtube (Google) heeft een speciale videospeler met strengere privacyeisen die bij het initiele laden van de pagina geen cookies zet. Pas als je op afspelen (play) klikt, zet Youtube een id cookie.

Per stuk uitgelicht

Hieronder lichten we de cookies per stuk toe. Het kan zijn dat wij (tijdelijke) functionele cookies plaatsen op je computer om te voorkomen dat je bepaalde berichten te vaak te zien krijgt. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over jou.


Functionele cookies - deze cookies zetten we in voor een betere beleving en volledige werking van de website. Voor jouw gemak dus!

 

Naam cookie Door wie wordt de cookie geplaatst? Doel cookie Hoe lang staat de cookie maximaal op je apparaat? Toestemming vereist? Wat zijn de gevolgen bij niet accepteren van de cookie?
JSESSIONID Air Miles De cookie wordt gebruikt om de betreffende apparaat/browsercombinatie op airmiles.nl te herkennen, dus niet op websites van derden. De cookie bevat geen persoonsgegevens. Tot het einde van je browsersessie Nee Er kan niet goed worden bijgehouden of je ingelogd bent.
XASSESSIONID Air Miles De cookie wordt gebruikt om de betreffende apparaat/browsercombinatie op airmiles.nl te herkennen, dus niet op websites van derden. De cookie bevat geen persoonsgegevens. Tot het einde van je browsersessie Nee Er kan niet goed worden bijgehouden of je ingelogd bent.
xasid Air Miles De cookie wordt gebruikt om de betreffende apparaat/browsercombinatie op airmiles.nl te herkennen, dus niet op websites van derden. De cookie bevat geen persoonsgegevens. Tot het einde van je browsersessie
 
Nee Er kan niet goed worden bijgehouden of je ingelogd bent.

 

Cookies voor website analyse – deze cookies worden gezet om Air Miles inzicht te geven in het gebruik en het verbeteren van de website.

Naam cookie Door wie wordt de cookie geplaatst? Doel cookie Hoe lang staat de cookie maximaal op je apparaat? Toestemming vereist?
_ga Google ​Het onderscheiden van bezoekers. ​2 jaar Nee
_gat_<ID> Google Gebruikt om het aantal aanvragen te beperken. 10 minuten Nee

 

Cookies voor A/B-testen – deze cookies worden gezet om A/B-testen uit te voeren die  Air Miles inzicht geven in het gebruik ter verbetering van de website. Mocht je als bezoeker niet aan deze testen mee willen doen, dan kun je je er voor afmelden door de volgende link te bezoeken: https://www.airmiles.nl/#abtastyoptout=1 . Deze optie verwijdert niet de bestaande cookies, maar voorkomt dat deze nog geüpdatet worden. Je wordt dan uitgesloten van de tests. Deze instelling blijft staan tot de cookies verwijderd zijn.

Naam cookie Door wie wordt de cookie geplaatst? Doel cookie Hoe lang staat de cookie maximaal op je apparaat? Toestemming vereist?
ABTasty ABTasty ​Het onderscheiden van bezoekers. ​1 jaar Nee
ABTastySession ABTasty Gebruikt om de sessie te volgen Gedurende de sessie Nee

 

Cookies voor het afspelen van video – Videobeelden van partners die op YouTube beschikbaar zijn, worden afgespeeld in een videospeler die strengere privacyeisen heeft.

Naam cookie Door wie wordt de cookie geplaatst? Doel cookie Hoe lang staat de cookie maximaal op je apparaat? Toestemming vereist?
id YouTube DoubleClick

DoubleClick maakt gebruik van cookies om advertenties te verbeteren.
DoubleClick-cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.

5 Jaar Ja - door op afspelen in de speler te klikken.

 

Cookies t.b.v. relevantie – deze cookies worden gezet voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties en content. 

Naam cookie Door wie wordt de cookie geplaatst? Doel cookie Hoe lang staat de cookie maximaal op je apparaat? Toestemming vereist?
Cookies - Accepted Air Miles

Tonen van gepersonaliseerde advertenties en content zodra aan de settings wordt voldaan.

1 Jaar Ja

Cookies t.b.v. advertenties op externe netwerken – deze cookies worden gezet voor het tonen van advertenties van Air Miles op de website van derden. Bij het accepteren van deze cookies wordt er aan u als websitebezoeker een uniek ID gekoppeld, zodat u niet meerdere keren dezelfde advertentie te zien krijgt.

Naam cookie Door wie wordt de cookie geplaatst? Doel cookie Hoe lang staat de cookie maximaal op je apparaat? Toestemming vereist?
_ga Google / DoubleClick

Tonen van remarketing advertenties via het advertentienetwerk van DoubleClick/ Google.


Aangezien deze cookies worden aangemerkt als tracking cookies, vragen wij voor het plaatsen hiervan dan ook uw toestemming. Meer informatie over de gegevensverwerking door DoubleClick kunt u vinden in het Privacybeleid van Google.

200 dagen Ja
adnxs.com AppNexus

Tonen van remarketing advertenties via het advertentienetwerk van AppNexus en haar partners.


Aangezien deze cookies worden aangemerkt als tracking cookies, vragen wij voor het plaatsen hiervan dan ook uw toestemming.

 

Meer informatie over de gegevensverwerking door AppNexus kunt u vinden op de website van AppNexus.

180 dagen Ja
fr Facebook Optimalisatie en rapportage doeleinde
Tonen van advertenties via het advertentienetwerk van Facebook
Aangezien deze cookies worden aangemerkt als tracking cookies, vragen wij voor het plaatsen hiervan dan ook uw toestemming. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook kunt u vinden op de website van Facebook
180 dagen Ja
DSID Google / DoubleClick

Tonen van remarketing advertenties via het advertentienetwerk van DoubleClick


Aangezien deze cookies worden aangemerkt als tracking cookies, vragen wij voor het plaatsen hiervan dan ook uw toestemming. Meer informatie over de gegevensverwerking door DoubleClick kunt u vinden in het Privacybeleid van Google.
14 dagen Ja
IDE Google / DoubleClick

Tonen van remarketing advertenties via het advertentienetwerk van DoubleClick.


Aangezien deze cookies worden aangemerkt als tracking cookies, vragen wij voor het plaatsen hiervan dan ook uw toestemming. Meer informatie over de gegevensverwerking door DoubleClick kunt u vinden in het Privacybeleid van Google.
730 dagen Ja

Hoe kun je cookies uitschakelen of verwijderen?

Je kunt cookies via je internetbrowser handmatig verwijderen. Of deze automatisch laten verwijderen wanneer je de website verlaat. Je kunt je internetbrowser ook zo instellen dat je een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. En je kunt je browser ook zo instellen dat cookies niet geplaatst mogen worden. Je kunt dan alleen niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken, zoals het inloggen. Schakel je de cookies uit? Dan geldt dit alleen voor de computer én browser waarop je dit doet. Gebruik je meerdere computers en/of browsers? Schakel de cookies dan op iedere computer en in iedere browser uit.

Tot slot

Op de website van Air Miles staat een aantal links naar andere websites van organisaties. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat zij met je gegevens doen. Wij adviseren het privacystatement van die websites te lezen.

Wijzigingen cookie beleid

Air Miles behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit beleid. Het verdient aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Mocht Air Miles een wezenlijke wijziging doorvoeren in haar cookie beleid, dan zal zij je om toestemming vragen voor het gebruik van de betreffende cookie(s) (tenzij deze cookies onder de uitzonderingen van de cookiewet vallen).

Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst herzien op 12 december 2017. 

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.