Privacy- en cookiebeleid

Via het Air Miles spaarprogramma en www.airmiles.nl worden persoonsgegevens verzameld en worden er cookies geplaatst. Jouw privacy is van groot belang voor Air Miles en de deelnemende partners. We behandelen de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk en verwerken je persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met de privacywetgeving. Daarbij hanteren we de volgende privacy principes:

Dit privacy- en cookiebeleid is inhoudelijk voor het laatst aangepast op 20 april 2021. We voeren regelmatig updates door. Daarom raden we je aan om af en toe op deze pagina te kijken, zodat je op de hoogte blijft.

Jouw gegevens

Afhankelijk van jouw relatie met Air Miles en de manier waarop je deelneemt aan het Air Miles spaarprogramma, kunnen we verschillende soorten gegevens van je verwerken. Een deel van deze gegevens geef je zelf aan ons op, bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt. Andere gegevens worden tijdens de deelname aan het spaarprogramma verzameld doordat jij ze aan ons verstrekt, of doordat wij ze van aangesloten partners doorkrijgen. Sommige gegevens genereren wij zelf tijdens je deelname aan het spaarprogramma. Daarnaast kunnen we persoonsgegevens verwerken wanneer je als websitebezoeker of gebruiker van de app met Air Miles in aanraking komt.

Wij kunnen de volgende soorten gegevens verwerken:

1. Spaarders
• Basisgegevens, zoals NAW en kaartnummer
• Transactiegegevens, zoals bij- en afschrijvingen van je Air Miles saldo en informatie over je aankopen
• Externe data, zoals informatie over je woonplaats of wijk
• Klantcontactgegevens, zoals communicatie met de klantenservice en feedback die je geeft op onze e-mails
• Gekoppelde online-gegevens, zoals het apparaat waarmee je onze website bezoekt

2. Websitebezoekers en app-gebruikers
• Analytische informatie (geaggregeerd en anoniem)
• Gedragsgegevens, over het gebruik van onze website of de app
• Beveiligingsinformatie, zoals IP-adres en server logs

Waarvoor we jouw gegevens gebruiken

Inschrijving Air Miles spaarprogramma

Om gebruik te maken van het Air Miles spaarprogramma moet je je eerst registreren. Door je te registreren ga je een overeenkomst met ons aan. Na registratie bewaren wij de door jou opgegeven persoonsgegevens, zodat we de gegevens uit jouw account aan een spaarkaart van Air Miles kunnen koppelen. Zo kan jij deelnemen aan het Air Miles spaarprogramma en kunnen wij contact met je opnemen als dat nodig is.

Door in te loggen op www.airmiles.nl kun je toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf zaken met betrekking tot jouw gegevens kunt instellen, opgeven en wijzigen. Hier kan je ook de instellingen regelen over het ontvangen van nieuwsbrieven en updates.

Air Miles sparen en inwisselen

Als deelnemer aan het Air Miles spaarprogramma kun je Air Miles sparen bij de deelnemende partners. Vervolgens kun je jouw gespaarde Air Miles inwisselen bij de deelnemende partners. De partners geven informatie over jouw bestedingen door aan ons, zodat wij weten hoeveel Air Miles we moeten bij- of afschrijven. Op onze website kun je terugvinden bij welke partners je Air Miles kunt sparen en waar je Air Miles kunt inwisselen.

Aanbiedingen en nieuwsbrieven

Het is onze missie om jou zoveel mogelijk voordeel te laten halen uit je deelname aan het Air Miles spaarprogramma. In samenwerking met de deelnemende partners sturen we je de beste aanbiedingen toe. Meestal doen wij dit per e-mail, maar dat kan ook via de website, app, social media of per post.

We doen ons best om de aanbiedingen zo relevant mogelijk voor jou te maken. Om onze aanbiedingen zo goed mogelijk af te stemmen op jouw voorkeuren, verzamelen we extra gegevens, voeren we slimme analyses uit en doen we aan profilering. Wij baseren onze analyses op de informatie die jij ons verstrekt, maar ook op algemene statistische informatie (zoals inzichten van het Centraal Bureau voor de Statistiek of het kadaster) en op informatie die we van onze partners doorkrijgen. In jouw Air Miles account kan je bezwaar maken tegen profilering. Door bezwaar te maken zullen wij geen aanvullende gegevens meer van je verwerken. Hierdoor kunnen we geen relevante aanbiedingen meer sturen die bij jou passen.

Spellen en quizzen

Je kunt regelmatig meedoen aan een leuk spel of een spannende quiz. Tijdens deze spellen/quizzen kan je soms jouw voorkeuren en interesses doorgeven. De antwoorden die je tijdens een spel/quiz geeft, worden opgeslagen in jouw profiel zodat we campagnes beter kunnen personaliseren.

Feedback op de nieuwsbrief

Onderaan in de nieuwsbrief kan je aangeven wat je van de mail vindt. Jouw positieve/negatieve feedback d.m.v. de duimpjes wordt opgeslagen in jouw profiel. Hiermee kunnen wij campagnes beter personaliseren en kunnen we jou uitsluiten voor e-mails die door jou als negatief worden ervaren. De feedback die je ons geeft via het open veld op de website ‘close alert’ wordt enkel op persoonsniveau verwerkt indien je hier toestemming voor hebt gegeven. 

Nieuwbrief
Hoe vaak je nieuwsbrieven ontvangt en wat de inhoud hiervan is, hangt af van jouw spaargedrag. Als je heel actief spaart, ontvang je vaker een nieuwsbrief dan wanneer je bijna geen gebruik maakt van het Air Miles spaarprogramma.

In je Mijn Air Miles account bij je profiel kun je aangeven of je wel of geen nieuwsbrieven wilt ontvangen.

Social Media

Om jou op de hoogte te houden van aanbiedingen die voor jou relevant zijn, maakt Air Miles gebruik van jouw e-mailadres om je gericht advertenties te kunnen tonen via Facebook en Instagram.

Om jou te vinden op sociale media maakt Air Miles gebruik van ‘Custom Audience targeting’ van Facebook. Air Miles deelt hiervoor jouw e-mailadres in gehaste vorm met Facebook. Een gehasht e-mailadres is een code die Air Miles verstuurt aan Facebook, waardoor Facebook jou als spaarder kan identificeren zonder direct over je e-mailadres te beschikken. De groep spaarders die we hebben geüpload in Facebook, kan vervolgens door ons worden gekoppeld aan een specifieke Facebook- en/of Instagramcampagne: alleen deze Facebook- en Instagramgebruikers krijgen de campagne te zien.

Wil jij liever niet dat wij jouw e-mailadres delen met Facebook? Dan kun jij in jouw Air Miles account aangeven dat jij geen gepersonaliseerde aanbiedingen wil ontvangen.

Klantenservice

Als je contact opneemt met onze klantenservice, kunnen we persoonsgegevens van je verwerken. Welke gegevens dat precies zijn, hangt samen met de vraag die je hebt.

Overige verwerkingen van jouw gegevens

In specifieke gevallen kunnen we jouw gegevens ook voor andere zaken gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer je account betrokken is bij fraude. In dat geval kunnen we je gegevens verstrekken aan de politie of andere bevoegde autoriteiten.

Een andere situatie is de beveiliging van onze website en systemen. Om onze website en systemen veilig te houden, monitoren wij het gebruik daarvan. Daarmee willen we misbruik voorkomen en pogingen daartoe vastleggen, zodat we bewijs hebben bij eventuele onderzoeken of rechtszaken.

Voor andere verwerkingen vragen we eerst je expliciete toestemming.

Hoe lang we je gegevens bewaren

De gegevens die wij van jou verwerken voor het spaarprogramma, worden bewaard voor zo lang je deelneemt aan het spaarprogramma, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). Door in te loggen op www.airmiles.nl kun je je gegevens laten verwijderen. Je deelname aan het Air Miles spaarprogramma wordt dan direct beëindigd. Jouw persoonlijke gegevens houden we om veiligheidsredenen nog drie maanden in een afgeschermd archief. Daarna worden deze gegevens definitief uit onze systemen verwijderd.

Gegevens die in het kader van klantenservice worden verwerkt, worden na drie maanden verwijderd, tenzij ze langer nodig zijn om je vraag af te handelen.

Partners en leveranciers

Wij maken gebruik van partners en leveranciers die ons helpen om het spaarprogramma mogelijk te maken. Wij hebben partners waarbij je jouw Air Miles kunt sparen en kunt inwisselen, partners die ons helpen met advertenties (zoals social media platformen) en partijen die ondersteuning bieden of onderhoudswerkzaamheden verrichten op onze IT-systemen. Afhankelijk van het type partner kan het nodig zijn om bepaalde informatie uit te wisselen.

Sommige partijen zijn (deels) buiten Europa gevestigd. Omdat buiten Europa andere privacywetgeving geldt, hebben we extra maatregelen getroffen om jouw privacy te beschermen. In sommige gevallen hebben wij extra afspraken met de betreffende partij gemaakt, en deze afspraken vastgelegd in een modelcontract dat is goedgekeurd door de Europese Commissie. In andere situaties werkt de betreffende partij met bindende bedrijfsvoorschriften. Deze voorschriften bevatten regels die overeenkomen met de Europese privacywetgeving. Op deze manier zorgen wij er samen met onze leveranciers en partners voor dat jouw persoonsgegevens eenzelfde beschermingsniveau hebben, als wanneer zij binnen Europa zouden blijven.

Beveiliging van je gegevens

We nemen de beveiliging van jouw gegevens bijzonder serieus. Op allerlei vlakken nemen we maatregelen om je gegevens veilig te houden. Je kunt daarbij denken aan maatregelen om te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot je gegevens kunnen krijgen. Maar ook aan maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens niet zomaar kunnen worden aangepast of kwijt kunnen raken.

De beveiligingsmaatregelen testen wij voortdurend, om ervoor te zorgen dat ze up-to-date blijven. We laten ons daarbij ook adviseren en toetsen door externe specialisten.

Phishing

Wij zullen je nooit vragen om persoonlijke gegevens in een mail aan ons te delen. Er gaan helaas regelmatig nep e-mails rond, waarbij wordt gedaan alsof ze van Air Miles afkomstig zijn. Wees hier alert op en controleer altijd de afzender van de e-mail. Neem bij twijfel contact met ons op.

Responsible disclosure

Heb jij ondanks al onze inspanningen toch een zwakke plek in onze beveiliging kunnen vinden? Dan willen we dat natuurlijk graag weten, zodat we dit zo snel mogelijk kunnen oplossen. We hebben hiervoor een responsible disclosure procedure ingericht.

Jouw rechten

Vanzelfsprekend kun je jouw gegevens inzien. Als je gegevens niet kloppen, dan passen we ze graag voor je aan. Je kunt er ook voor kiezen om al je gegevens te laten verwijderen. Wij hebben het uitoefenen van jouw rechten zo makkelijk mogelijk gemaakt door de volgende opties in jouw account te verwerken:
• Je kan eenvoudig je gegevens zelf wijzigen.
• Je kan een gegevensexport downloaden en gebruiken zoals jij dat wilt, waarbij je bovendien een begeleidende e-mail ontvangt over het gebruik van jouw gegevens.
• Wij verwijderen jouw gegevens wanneer de deelname aan het spaarprogramma wordt beëindigd.
• Je kan jouw instellingen aanpassen, zoals het ontvangen van aanbiedingen of het personaliseren daarvan.

Contact en klachten

Wil je liever persoonlijk contact met ons? Je kunt ook contact opnemen met onze klantenservice. Onze klantenservice is online via verschillende kanalen te bereiken. Daarnaast kun je telefonisch opnemen op maandag t/m vrijdag van 9.00 t/m 18.00 uur via 085-0022209 (lokaal tarief). Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Bij privacygerelateerde vragen of klachten kan onze klantenservice je doorverwijzen naar onze Functionaris Gegevensbescherming. Daarnaast kun je met klachten ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zijn de toezichthouder op het gebied van het verwerken van persoonsgegevens.

Websites van anderen

Dit privacy- en cookiebeleid is niet van toepassing op websites van anderen die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze anderen op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruikmaakt.

Cookies