Wat vind jij?

Privacy- en cookiebeleid

Via het Air Miles spaarprogramma en www.airmiles.nl worden persoonsgegevens verzameld en worden er cookies geplaatst. Als deelnemer aan het Air Miles spaarprogramma kun je o.a. op vertoon van jouw Air Miles kaart sparen bij de aan het Air Miles spaarprogramma deelnemende partners. Jouw privacy is van groot belang voor Air Miles en de deelnemende partners. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld en zullen je persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met privacywetgeving verwerken. Dat betekent onder andere dat:

Air Miles is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De voorwaarden voor het gebruik van het Air Miles spaarprogramma worden in de algemene voorwaarden uitgelegd. In dit privacy- en cookiebeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan dit beleid zorgvuldig te lezen.

Dit privacy- en cookiebeleid is inhoudelijk voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Om aan ons spaarprogramma deel te kunnen nemen, hebben wij een aantal gegevens van jou nodig. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven in het kader van het Air Miles spaarprogramma en aanverwante diensten, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in dit privacy- en cookiebeleid genoemde doelen:

Deelname aan het spaarprogramma

Om gebruik te maken van het Air Miles spaarprogramma moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door jou opgegeven persoonsgegevens, zodat we de gegevens uit jouw account aan een spaarkaart van Air Miles kunnen koppelen. Zo kan jij deelnemen aan het Air Miles spaarprogramma en kunnen wij contact met je opnemen als dat nodig is. De rechtsgrond voor het verwerken van jouw persoonsgegevens ten behoeve van het spaarprogramma is het uitvoeren van de overeenkomst die jouw deelname aan het Air Miles spaarprogramma regelt. Door in te loggen op www.airmiles.nl kun je toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf zaken met betrekking tot jouw gegevens kunt instellen, opgeven en wijzigen. Hier kan je ook instellingen regelen over het ontvangen van nieuwsbrieven en updates.

Reclame

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook per e-mail en post op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten. De deelnemende partners verstrekken daartoe gegevens over jouw bestedingen bij hen aan Air Miles.

Nieuwsbrief

Wanneer jij hiervoor toestemming hebt gegeven, sturen wij je wekelijks de gepersonaliseerde nieuwsbrief van Air Miles toe met daarin aanbiedingen en acties van Air Miles en de deelnemende partners van het spaarprogramma. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kan afmelden. Je e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Personaliseren

Wij kunnen jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar combineren om je een persoonlijk aanbod te doen (ook wel profilering). Dit doen wij door jouw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld van jouw spaarkaart te combineren met andere gegevens, zoals gebruik van onze website (cookies) en gegevens met betrekking tot het wel of niet openen van Air Miles e-mails. Daarnaast kunnen wij deze gegevens combineren met algemene data, zoals bijvoorbeeld van het CBS. Op deze manier zorgen wij dat het aanbod aansluit bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis. Uiteraard zullen wij jouw privacy te allen tijde blijven waarborgen. Zo zullen jouw gegevens nooit voor andere doeleinden dan binnen het Air Miles-programma gebruikt worden.
Wil je niet dat jouw gegevens op deze wijze worden ingezet dan kun je ons dit laten weten. Wij zullen jouw gegevens dan niet meer op deze wijze inzetten. Je ontvangt dan nog wel e-mails van Air Miles, maar deze zullen minder bij jouw interesses passen.

Verstrekking aan derden

We kunnen aan de bij ons aangesloten partners aangeven wie bij ons als Air Miles klant is aangemeld zodat onze partners, wanneer zij hiervoor toestemming van jou hebben gekregen, je kunnen benaderen voor Air Miles gerelateerde acties. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en participeren in het spaar- en loyaliteitsprogramma.
Verder maken wij gebruik van social media buttons. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.
Daarnaast kunnen wij de door jou opgegeven persoonsgegevens aan derden verstrekken als dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit, je ons hiervoor toestemming hebt gegeven of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van jouw gegevens en communicatie. Geeft echter nooit zomaar persoonlijke gegevens op als je daar per e-mail voor benaderd wordt. Er worden veel van dit soort ‘phishing mails’ door hackers gestuurd, maar wij vragen nooit om die gegevens. Zorg daarom ook altijd dat je de afzender van een mail controleert. Twijfel je? Neem dan contact met ons op voordat je je gegevens afgeeft.

Bewaartermijnen

De gegevens die wij van jou verwerken voor het spaarprogramma, worden bewaard voor zo lang je deelneemt aan het spaarprogramma, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). De gegevens die we verwerken voor de nieuwsbrief, bewaren we totdat je je hiervoor hebt uitgeschreven.

Websites van derden

Dit privacy- en cookiebeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Wijzigingen in dit privacy- en cookiebeleid
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy- en cookiebeleid. Het verdient aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uitoefenen van jouw rechten

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kan je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Wij hebben het uitoefenen van jouw rechten zo makkelijk mogelijk gemaakt door de volgende opties in jouw account te verwerken:

Wil je liever persoonlijk contact met ons? Je kunt ook contact opnemen met onze klantenservice om gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kan je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Je kunt ook bezwaar maken tegen een bepaalde vorm van verwerking, zoals profilering.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen wij een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kan deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kan je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor contact kun je terecht bij onze klantenservice: www.airmiles.nl/klantenservice.

Cookies