Disclaimer

Disclaimer

Air Miles is een product van Loyalty Management Netherlands B.V. (LMN). Air Miles en Bonus Miles zijn geregistreerde merken.

LMN spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

Wijzigingen, type-, invoerfouten en/of fouten door technische onvolkomenheden op de Air Miles site en in de e-mailingen van Air Miles zijn voorbehouden. Wijzigingen in de boekingsvoorwaarden en prijzen zijn voorbehouden. LMN aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.

Niets van de Air Miles site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LMN.

Het Air Miles saldo in onze (e-)mailingen kan vanwege de verwerkingstijd gewijzigd zijn door tussentijdse transacties. Kijk voor uw actuele Air Miles saldo bij "mijn saldo".

De door LMN verzamelde spaardersgegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.